Kategori Arşivi: İlaçlar

Eki 25

Etenersept Nedir?

Etenersept Nedir? Etenersept insan dimerik füzyon proteinidir. İnsan IgG1’nin Fc parçasına bağlı insan 75-kDa TNF-a reseptörünün ekstrasellüler ligand bağlanma parçasını içerir. Dolaşımdaki TNF-a’lara yarışmalı olarak bağlanır ve hücre yüzeyindeki reseptörü ile etkileşimini önler. TNF-a için eksternal bir reseptör gibi davranır. Etanersept sadece çözünür TNF-a’ya bağlanır, hücre membranına bağlı olan kısmına etkisi yoktur.

Eki 24

Adalimumab

Adalimumab Nedir? Adalimumab , İlk tam insan anti-TNF-a monoklonal antikorudur ve bu gruptaki en yeni biyolojik ajandır. Yetişkinlerde psoriasis, psoriatik artrit, romatoid artrit, juvenil idiyopatik artrit, Crohn hastalığı, ankilozan spondilit’de FDA onayı almıştır. Adalimumab’ın pediatrik psoriasisde kullanımıyla ilgili literatür mevcut değildir ancak juvenil idiyopatik artritte başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Kronik orta-şiddetli psoriasis tedavisinde kullanılır. İlk …

Okumaya devam edin »

Eki 22

Retinoid Nedir?

Retinoid Nedir? Tazarotenenin % 0.05 ve % 0.1’lik jel ve kremleri kullanılmasına rağmen % 0.1’lik konsantrasyonda daha fazla olmak üzere uygulama alanında irritasyon yüksek sıklıkta gelişmektedir. Bu nedenle yerel çok güçlü, güçlü ve orta güçte kortikosterodlerle alterne edilerek kombinasyonları denenmekte, böylelikle irritasyon oranı azalırken etkinlik artmaktadır. Tazarotenin kortikosteroid atrofisini deride azalttığı da gözlenmiştir (47, 49). …

Okumaya devam edin »

Eki 16

Angiotensin 2 Reseptör Blokerleri

Angiotensin 2 Reseptör Blokerleri Angiotensin 2 Reseptör Blokerleri,sartan ailesi olarak bilinen bu gruptaki ilaçlar losartan, valsartan, kandesartan, irbesartan, telmisartan, eprusartan şeklinde sıralanabilir. Bu gruptaki ilaçlarm hiçbiri kalp yetersizliğinde birinci derecede kullanılacak ilaç değildir. Öksürük veya alerjik reaksiyon gibi nedenlerle ACE inhibitörlerini tolere edemeyen hastalarda bu ilaçlarm yerine kullanılabilirler. ACE inhibitörleriyle kombine edilerek kullanıldığı çalışmalarda ek bir yarar görülmemiş …

Okumaya devam edin »