Aylık Arşiv: Ekim 2016

Eki 25

Etenersept Nedir?

Etenersept Nedir? Etenersept insan dimerik füzyon proteinidir. İnsan IgG1’nin Fc parçasına bağlı insan 75-kDa TNF-a reseptörünün ekstrasellüler ligand bağlanma parçasını içerir. Dolaşımdaki TNF-a’lara yarışmalı olarak bağlanır ve hücre yüzeyindeki reseptörü ile etkileşimini önler. TNF-a için eksternal bir reseptör gibi davranır. Etanersept sadece çözünür TNF-a’ya bağlanır, hücre membranına bağlı olan kısmına etkisi yoktur.

Eki 24

Adalimumab

Adalimumab Nedir? Adalimumab , İlk tam insan anti-TNF-a monoklonal antikorudur ve bu gruptaki en yeni biyolojik ajandır. Yetişkinlerde psoriasis, psoriatik artrit, romatoid artrit, juvenil idiyopatik artrit, Crohn hastalığı, ankilozan spondilit’de FDA onayı almıştır. Adalimumab’ın pediatrik psoriasisde kullanımıyla ilgili literatür mevcut değildir ancak juvenil idiyopatik artritte başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Kronik orta-şiddetli psoriasis tedavisinde kullanılır. İlk …

Okumaya devam edin »

Eki 23

Psöriatik Artrit Nedir?

Psöriatik Artrit Psöriatik Artrit , Artropati, psorisisin tek sistemik belirtisidir. Artrit %75 olguda deri tutulumdan sonra görülür, %10 olguda ilk belirti, %15 olguda ise deri tutulumu ile birliktedir. HLA B27 doku grubuna sahip olanlarda sıklığı artmıştır. Sıklığı hakkında kesin bir görüş yoktur ancak psoriasisli olgularda %5-8 oranında artrit geliştiği kabul edimektedir. Görülme Sıklığı Tüm psoriasis …

Okumaya devam edin »

Eki 22

Retinoid Nedir?

Retinoid Nedir? Tazarotenenin % 0.05 ve % 0.1’lik jel ve kremleri kullanılmasına rağmen % 0.1’lik konsantrasyonda daha fazla olmak üzere uygulama alanında irritasyon yüksek sıklıkta gelişmektedir. Bu nedenle yerel çok güçlü, güçlü ve orta güçte kortikosterodlerle alterne edilerek kombinasyonları denenmekte, böylelikle irritasyon oranı azalırken etkinlik artmaktadır. Tazarotenin kortikosteroid atrofisini deride azalttığı da gözlenmiştir (47, 49). …

Okumaya devam edin »

Eki 19

Waardenberg Sendromu Nedir?

Waardenberg Sendromu Nedir? Waardenberg Sendromu işitme görme ve görsel bir takım bozukluklarla giden bir hastalıktır.Bu hastaların genelde yüz görünümleri tipiktir.Göz renkleri tıpkı bir van kedisi gibi farklı olabilmekte ve gözlerin birbirine uzaklığı normalden farklı olabilmektedir. İşitme sorunları ise duyma bozukluklarına ,işitme kaybına kadar ilerleyebilmektedir. Bu sendromun 4 tipi mevcuttur. En sık görülen tipleri tip3 ve …

Okumaya devam edin »

Eki 16

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik Kardiyomiyopati Sol ve/veya sağ ventrikülün hipertrofisi ile karakterizedir. Genellikle sadece interventriküler septumda asimetrik hipertrofı görülür. Septum kalınlığının sol ventrikül arka duvar kalınlığına oram 1,3’ten fazladır. Bir grup hastada bazal septumun hipertrofisrne bağlı olarak sol ventrikül çıkış yolunda daralma daha belirgindir. Hipertrofik kardiyomiyopatınin diğer morfolojik tipleri konsantrik hipertrofı, apikal hipertrofi ve serbest duvar hipertrofisidir. Sol …

Okumaya devam edin »

Eki 16

Angiotensin 2 Reseptör Blokerleri

Angiotensin 2 Reseptör Blokerleri Angiotensin 2 Reseptör Blokerleri,sartan ailesi olarak bilinen bu gruptaki ilaçlar losartan, valsartan, kandesartan, irbesartan, telmisartan, eprusartan şeklinde sıralanabilir. Bu gruptaki ilaçlarm hiçbiri kalp yetersizliğinde birinci derecede kullanılacak ilaç değildir. Öksürük veya alerjik reaksiyon gibi nedenlerle ACE inhibitörlerini tolere edemeyen hastalarda bu ilaçlarm yerine kullanılabilirler. ACE inhibitörleriyle kombine edilerek kullanıldığı çalışmalarda ek bir yarar görülmemiş …

Okumaya devam edin »

Eki 14

Erektil Disfonksiyon Tipleri

Erektil Dsifonksiyon Tipleri Nelerdir? Refleksojenik Ereksiyon Refleksojenik ereksiyon manuel stimülasyonlarla meydana gelen ereksiyon tipidir.Refleks bittiğinde ereksiyonda bitecektir.Bu ereksiyon tipi bilinç ve farkındalık dışında gelişmiştir. Psikojenik Ereksiyon Bu ereksiyon tipi uyarıların merkezi sinir sitemine ulaşması ve buradan penise iletilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.Burada genelde supraspinal etkinlerin baskınlığıbilinmektedir. Noktürnal Ereksiyon Kişilere uyanık olduklarında ve uyku durumlarında merkezi sinir …

Okumaya devam edin »